آموزشی, زوج و رابطه

خیانت در محل کار: حفاظت از خود

هیچ کس ازدواج خود را با نیت خیانت کردن شروع نمی کند. با این حال، درصدی از زوجین در طول زندگی خود خیانت را تجربه می کنند. مسئله شوک آور آنجاست که بسیاری از موارد خیانت در محل کار شروع می شود. اجازه دهید در شروع دو واژه را تعریف کنیم: خیانت عاطفی: اقدام به […]

آموزشی, زوج و رابطه

خیانت عاطفی: آیا خیانت است یا یک احساس پاک؟

خیانت عاطفی معمولا با یک رابطه دوستی معصومانه و پاک شروع می شود. با صرف وقت و انرژی برای کسی خارج از رابطه زناشویی، یک رابطه معمولی به پیوندی عاطفی بدل می شود که صمیمیت و عشق در ازدواج را تهدید می کند. با وجودی که برخی از افراد تصور می کنند، رابطه احساسی بی […]

آموزشی, زوج و رابطه

هنر گوش کردن به همسر و تاثیر آن در زندگی

احساس نزدیکی و صمیمت می تواند یک رابطه را حتی در روزهای سخت نیز نجات دهد. یکی از راه های ایجاد صمیمیت، به اشتراک گذاشتن افکار و احساسات خود با دیگری و دریافت پاسخ از سوی او به نحوی است که احساس خوبی در هر دو طرف ایجاد کند. هنر گوش کردن به همسر و […]

آموزشی, زوج و رابطه

کار کردن مردان در خانه

ازدواج با خود عشق، ارتباط و شریک شدن در زندگی یک نفر دیگر را به همراه می آورد. اما سختی هایی نیز با خود دارد، مانند نگهداری و مدیریت خانه. خانه داری کاری تکراری و کسل کننده است که هر روز باید انجام شود و کسی بابت آن از شما تشکر نخواهد کرد. با این […]