آموزشی, زوج و رابطه

رابطه جنسی پیش از ازدواج

در جامعه سنتی ایران با باورهای مذهبی مخصوص به خود، پیوند دو نفر و رابطه زناشویی از مسیر مشخصی طی می شود، اما امروزه با رواج پدیده هایی مانند دوستی جنس مخالف و ازدواج سفید، رابطه جنسی پیش از ازدواج به موضوع مورد بحث در مراکز مشاوره تبدیل شده است و بسیاری در مورد غلط […]