آموزشی, زوج و رابطه

حسادت در رابطه زناشویی

چه شما شکاک باشید چه همسرتان، تفاوتی نمی کند. حسادت و شک می تواند هر ازدواجی را به بن بست بکشاند. سارا به قدری نسبت به همسرش احساس مالکیت و حسادت دارد که حتی طاقت ابراز علاقه های مادر یا خواهر همسرش را به او ندارد. هر گونه صمیمیت از سمت آنها در نگاه او […]