آموزشی, زوج و رابطه

ازدواج با یک خارجی: مسائل روانشناسی و حفظ رابطه

امروز می خواهیم به مهاجرانی بپردازیم که در غربت گرفتار عشق شده اند. یافتن یک همسر مناسب در وطن دشوار است. این دشواری در مقایسه با مشکلات فرهنگی، زبانی، مسائل حقوقی و تفاوت های فکری با یک خارجی هیچ نیست. در ادامه می خواهیم به مشکلات این بخش از جامعه مهاجران بپردازیم و بدانیم برای […]