دکتر علی صاحبی
آموزشی, دکتر صاحبی, فردی, مهارتهای زندگی, ویدئو های آموزشی, ویدئوی مشاوران

طرز فکر (Mindset) – دکتر علی صاحبی

در این ویدئو دکتر علی صاحبی به موضوع طرز فکر (Mindset) میپردازند در این ویدئو دکتر علی صاحبی به معرفی اهمیت طرز فکر (Mindset) و نقش و اهمیت آن در زندگی می پردازند.

دکتر علی صاحبی
آموزشی, دکتر صاحبی, مهارتهای زندگی, ویدئو های آموزشی, ویدئوی مشاوران

دکتر علی صاحبی-رضایتمندی از زندگی

در این ویدئو، دکتر علی صاحبی در TEDx به موضوع بسیار مهم رضایتمندی از زندگی بدون تغییر محیط می پردازند. در این سخنرانی به دلایلی می پردازند که نشان دهند چگونه بعضی از افراد در هر شرایطی که بعضا شرایط مناسبی هم نیست همیشه شادمان هستند و از زندگی خود کاملا رضایت دارند و خرسند […]