Nowruz-Eidi
آموزشی, دکتر بابایی, کودک و نوجوان

این نوروز حق زیستن را به فرزندانمان عیدی بدهیم

بیاییم این نوروز حق زیستن را به فرزندانمان عیدی بدهیم نوروز است. در نوروز رسم بر این است که بزرگترها به کوچکترها، مخصوصا والدین به فرزندان عیدی می‌دهند. در این بین گاهی بخل و خست پدر و مادرها در حق فرزندان به کمال می‌رسد. نه نه اشتباه نکنید . منظور هدیه های آنچنانی گران‌قیمت و […]