مهارتهای بین فردی دکتر اصغرنژاد
آموزشی, دکتر اصغرنژاد, مهارتهای زندگی, ویدئو های آموزشی, ویدئوی مشاوران

مهارتهای ارتباطی بین فردی

در این ویدئوی کوتاه، دکتر علی اصغر اصغرنژاد، متخصص روانشناسی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ما را با کلیات موضوع مهارتهای ارتباطی بین فردی و اهمیت آن آشنا می کنند.   برای آشنایی بیشتر با این موضوع و طرح مستقیم سوال از دکتر اصغر نژاد می توانید در وبینار رایگان از […]