سنگهای متعادل مدیتیشن
آموزشی, زوج و رابطه, مهارتهای زندگی

کنترل خشم؛ آرامش درون

موضوعی شما را آزرده می کند و تا ساعتها پس از آن شما عصبانی، خشمگین و ناراحت هستید. بی خیالش شو، رهاش کن بره!، چقدر بهش فک میکنی! مهم نیست! اینها جملاتی هستند که در چنین شرایطی از اطرافیانتان زیاد می شنوید. اما عملیاتی کردن آنها همیشه کار راحتی نبوده است. بعضی از انسان ها، […]