افسردگی نوجوان دکتر آسیه اناری
آموزشی, دکتر اناری, مهارتهای زندگی, ویدئو های آموزشی, ویدئوی مشاوران

افسردگی نوجوان (قسمت دوم)

در این ویدئوی کوتاه، دکتر آسیه اناری، متخصص روانشناسی بالینی، به ادامه بررسی موضوع پر اهمیت افسردگی نوجوان می پردازند. برای آشنایی بیشتر با این موضوع و طرح مستقیم سوال از دکتر آسیه اناری می توانید در وبینار رایگان از طریق لینک زیر ثبت نام نمایید.

افسردگی نوجوان دکتر آسیه اناری
آموزشی, دکتر اناری, مهارتهای زندگی, ویدئو های آموزشی, ویدئوی مشاوران

افسردگی نوجوان

در این ویدئوی کوتاه، دکتر آسیه اناری، متخصص روانشناسی بالینی، ما را با کلیات موضوع پر اهمیت افسردگی نوجوان آشنا می کنند. برای آشنایی بیشتر با این موضوع و طرح مستقیم سوال از دکتر آسیه اناری می توانید در وبینار رایگان از طریق لینک زیر ثبت نام نمایید.