مهارتهای زندگی

تله های زندگی- قسمت پنجم- طرد اجتماعی

سانازم و سی و یک سالمه. شدیداً احساس تنهایی میکنم و تو جمع و موقعیت های اجتماعی دچار اضطراب میشم. انقدری من تابلوام که رنگم مثل گچ سفید میشه. صورتم خیس میشه و انگار یک خستگی شدیدی من رو در بر میگیره. میخوام فرار کنم. اگر هم کسی بهم آشنایی بده یا بگه شما رو […]

مهارتهای زندگی

تله های زندگی- قسمت چهارم- تله ی محرومیت- تنها هستم…

“حس میکنم تنها هستم.هیچکی منو دوست نداره” امیر هستم. 36 سالمه. عصبانی ام. واقعا نمیدونم چرا بقیه نمیخوان یه کمی منو درک کنن. نمیفهمم واقعا چرا اینطوری میشه. من هنوز انگار گمشده ام رو پیدا نکردم. یه حسی یه حسی مثل بی درکی. سخته که همیشه احساس کنی برای همیشه تنها میمونی و بی پناه. […]

آموزشی, دکتر بوالهری, زوج و رابطه, مهارتهای زندگی, ویدئوی مشاوران

بی وفایی در زندگی زناشویی – دکتر بوالهری (قسمت دوم)

در این ویدئو ریشه ها و عوامل موثر در بی وفایی یا خیانت در زندگی زناشویی توسط دکتر جعفر بوالهری (ریاست دانشکده علوم شناختی دانشگاه علوم پزشکی ایران) بیان می گردد.

آموزشی, دکتر بوالهری, زوج و رابطه, مهارتهای زندگی, ویدئوی مشاوران

بی وفایی در زندگی زناشویی – دکتر بوالهری (قسمت اول)

در این ویدئو ریشه ها و عوامل موثر در بی وفایی یا خیانت در زندگی زناشویی توسط دکتر جعفر بوالهری (ریاست دانشکده علوم شناختی دانشگاه علوم پزشکی ایران) بیان می گردد.