آموزشی, فردی

روانشناسی مثبت، تفسیر مثبت، تفکر مثبت

حتی آنهایی که تمام دور و برشان را منفی میبینند و تفسیر مثبت ندارند، می توانند خوش بینی و تفکر مثبت را یاد بگیرند. اما چطور؟ پاسخ این پرسش اینجاست: “با روانشناسی مثبت” این ها سخنان مارتین سلیگمن پدر روانشناسی مثبت است. کسی که میتوان گفت با نوعی مهندسی معکوس ذهنی دستاوردی دیگر در زمینه […]

آموزشی, مهارتهای زندگی

کفش تنگ افکار نادرست را از پای درآورید

تصویر ذهنی ای که دیگران درباره ی شما در ذهنشان می سازند چقدر برایتان اهمیت دارد؟ بسیاری از ما زندگی می کنیم تا به آن هدف غایی که “تبدیل شدن به قهرمان در افکار دیگران” است برسیم. آرتور شوپنهاور در این باره می گوید: بیش از نیمی از نگرانی ها و دلواپسی های ما از توجه […]

آموزشی, فردی

6 راهکار اساسی که افراد موفق برای مقابله با استرس از آن ها استفاده می کنند.

6 راهکار اساسی که افراد موفق برای مقابله با استرس از آن ها استفاده می کنند. مسئولیت های زیادی روی دوشتان است؟ وقت ارائه ی پروژه هایتان نزدیک است؟ در برخورد با آدم های دیگر احساس تنش می کنید؟ کلافه شده اید؟ هیچ می دانستید که همه ی انسان ها کم و بیش احساساتی از […]