آموزشی, زوج و رابطه

خیانت یا بی‌وفایی زوجین (قسمت دوم)

برملا شدن بی وفایی یا خیانت موجب اندوه و اضطراب زیادی در قربانی بی وفایی می شود. این دسته از زوج ها معتقدند که زندگی مشترک و زناشویی شان به پایان رسیده است. آیا آنها درست میگویند؟ آیا واقعا بی وفایی همسر به این معناست که زندگی آنها خاتمه یافته است و دیگر نمیتوانند با […]